Komvux

Inom komvux kan du som är vuxen studera och slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan också studera för att byta yrke eller bli behörig till högre studier.

Ansökan till komvux

Drop-in måndagar, tisdagar och onsdagar

Välkommen till vår drop-in om du är nyfiken på och har frågor om komvux, behöver ett kortare vägledningssamtal eller har frågor om vårt utbildningsutbud.

Tid

Måndagar, klockan 10.00-12.00
Tisdagar, klockan 13.00-15.00
Onsdagar, klockan 13.00-15.00

Plats

Sandgärdsgatan 26 C i Växjö

Boka vägledningssamtal för komvux

Om du vill få individuell vägledning med en studie- och yrkesvägledare bokar du en tid för ett samtal via vår e-tjänst. Du kan välja att boka samtalet via telefon eller videomöte.

Boka tid för studie- och yrkesvägledning, komvux

Vem kan studera inom komvux?

Du är behörig till komvux från och med 1 juli det år du fyller 20 år, eller om du gått färdigt gymnasiet men behöver komplettera dina betyg.

All komvuxutbildning söks genom hemkommunen, det vill säga den kommun som du är folkbokförd i. Om du är folkbokförd i en annan kommun än Växjö bör du alltså kontakta komvux i din hemkommun för mer information

Vad finns det för kurser och utbildningar inom komvux?

Inom komvux finns kurser på grundläggande nivå och kurser på gymnasial nivå. Grundläggande nivå är utbildningar för dig som saknar kunskaper som uppnås i grundskolan. Utbildningar på gymnasial nivå är för dig som saknar betyg från gymnasiet eller behöver komplettera din gymnasieutbildning.

Om du inte har bott så länge i Sverige och behöver lära dig svenska kan du läsa Sfi– svenska för invandrare.

Det finns även särskild utbildning för vuxna för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada, utbildning på Lärvux.

Studieformer

Närstudier

Närstudier på plats är lärarledd undervisning i en kurs dagtid i utbildningslokal. Lärarledd undervisning innebär att läraren planerar lektionen, anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar. Hur många träffar man har på plats är olika för olika kurser och utbildningar. Förutom tiden du är på plats så förväntas du också studera hemma. För mer information om vad som gäller för en specifik kurs eller utbildning behöver du kontakta den utbildningsanordnare som du är intresserad av att studera hos.

Distansstudier

Distans är en interaktiv undervisningsmetod som innebär att elever och lärare är åtskilda i rum och tid. Undervisningen sker genom användande av informations- och kommunikationsteknik. Vid förekommande inslag av frivillig skolförlagd undervisning eller enstaka obligatoriska träffar, definieras även det som distansundervisning. Obligatoriska träffar kan till exempel vara prov eller praktiska moment som måste bedömas på plats. Ingår nationella prov i kursen skrivs de alltid på plats i en lokal.

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning kan anordnas inom komvux. Kunskapskraven för lärlingsutbildning är de samma som motsvarande utbildning som bedrivs i skolmiljö eller inom gymnasieskolan. Det innebär att eleven kan gå kurser, eller delar av kurser, på en eller flera arbetsplatser. Inom komvux ska eleven genomföra minst 70 procent av lärlingsutbildningen på en arbetsplats.

Vad kostar det att studera inom komvux?

Utbildningen är kostnadsfri, men du får själv betala böcker, kopior, material och resor till och från skolan när du studerar.

De flesta studerande i Sverige bekostar sina studier med studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN, som är skattefritt och pensionsgrundande. Studiemedlen består av bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du vill låna också. Lånet måste du sedan betala tillbaka. För att få studiemedel måste du själv göra ansöka.

Studiestartsstöd är ett bidrag för studier som underlättar för dig som är arbetslös och har en kort tidigare utbildning, att utbilda dig för att kunna få ett jobb. Det gäller för studier på grundskole- och gymnasienivå. Du kan inte själv ansöka om studiestartsstöd från Centrala studiestödsnämnden, utan du måste gå via kommunen. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare så kan de berätta mer.

OBS! Anslaget från CSN gällande studiestartsstödet under året 2023 är tyvärr slut. Det innebär att du som elev först kan ansöka om studiestartsstöd igen från och med januari 2024.

Studiemedel på csns webbplats Länk till annan webbplats..

Svenska för invandrare (sfi) ger inte rätt till studiemedel.

Vilka är utbildare?

Komvux har många utbildningsanordnare som bedriver utbildning. Det innebär att samma kurs kan erbjudas hos flera olika utbildningsanordnare och du väljer själv hos vilken du vill studera. Alla utbildningsanordnare som du kan välja mellan är granskade och uppfyller kommunens krav på kvalitet.

Ansökan och antagning till komvux

Ansökningar till utbildningar med kontinuerliga starter handläggs i turordning vart efter de kommer in. Vid gruppstarter handläggs ansökningar cirka två veckor innan start och du får besked i god tid. Om ansökan inte är komplett får du komplettera och handläggningstiden förlängs. När du har blivit antagen till en utbildning blir du kontaktad av den utbildningsanordnare du har valt. Ni gör tillsammans en personlig studieplan utifrån din bakgrund och mål med dina studier. I studieplanen framgår också aktuell studietid och studieomfattning.

Det finns regler för vem som har rätt till en utbildningsplats om det finns fler sökande än antal platser på en kurs. Förtur ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

  • vill slutföra sina studier
  • behöver utbildningen för komplettera behörighet
  • behöver utbildningen för planerat yrkesval.
Senast uppdaterad: 20 juni 2024