Barn 1 - 5 år

För barn mellan 1 och 5 år finns förskoleverksamhet i form av förskola. Förskoleverksamheten är frivillig men kommunen är skyldig att erbjuda plats.

Förskoleplats - ansök, ändra eller säg upp plats

Barn som har fyllt 1 år har rätt till en plats i förskoleverksamhet medan vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller är arbetslös.

Barnet kan även på grund av ett eget behov få plats i förskoleverksamhet. Det kan gälla barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling. Kontakta rektor på förskolan vid behov av utökad vistelsetid.

Alla barn har rätt till allmän förskola från höstterminen det år de fyller 3 år. Ansökan görs via e-tjänsten på sidan. Allmän förskola är kostnadsfri och bedrivs 525 timmar per år inom den vanliga förskoleverksamheten.

När är det allmän förskola?

Rektor på förskolan bestämmer hur de 525 timmarna ska fördelas och avgör även om måltider serveras. Allmän förskola bedrivs under de läsårstider som gäller för skolan. Det betyder att du inte har rätt att lämna ditt barn under studiedagar eller lovdagar. Det innebär också att det inte finns allmän förskola under höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov.

Hur ansöker jag om allmän förskola?

Ansökan till allmän förskola gör du i e-tjänsten på denna sida. Om du vill byta från allmän förskola till en plats du betalar för, gör du även det e-tjänsten. Den nya placeringen kan påbörjas så snart rektorn ser att det är möjligt. Om du vill byta från en plats du betalar för, till allmän förskola ska du göra ändringen i e-tjänsten senast en månad i förväg. Den betalande platsen har en uppsägningstid på en månad då ordinarie avgift betalas. 

Notera att tiderna för allmän förskola är fasta och bestäms av förskolans rektor. Är du arbetslös rekommenderas att du inte väljer allmän förskola då du kan bli erbjuden arbete snabbt, och inte har möjlighet att omedelbart gå upp i omsorgstid.

Den som inte har en allmän förskoleplats men har barn i åldern 3-5 år får en reducering av förskolesavgiften med 30 procent, däremot inte under sommarlovet. Reduceringen av avgiften sker automatiskt. Du som vårdnadshavare behöver inte ansöka om det.

När du fått en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du visa upp ett intyg från arbetsgivare eller utbildningsanordnare som visar att dina placeringstider stämmer överens med dina arbets-/studietider. När du ansöker om ändrad grund för placering (exempelvis går från arbetslös till arbete) ska du visa upp ett intyg för rektor som styrker detta.

Barn till vårdnadshavare som inte förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa eller om vårdnadshavare är föräldraledig med annat barn har rätt till plats 15 timmar per vecka. Vid gemensam vårdnad och växelvis boende har barnet rätt till vistelsetid utifrån respektive vårdnadshavares behov av förskola. Placeringen gäller på samma förskola.

I samband med syskons födelse har barnet rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. Förändring av placeringstid till 15 timmar i veckan görs av vårdnadshavare en månad innan beräknad förlossning eller barns ankomst vid adoption.

För att ändra din vistelsetid loggar du in i e-tjänsten på denna sida, går till Mina sida - Mina placeringar där du hittar Grund för placering och sedan Ändra.

Om barnet redan finns i verksamheten och du som vårdnadshavare blir sjukskriven eller får graviditetspenning kan barnet ha rätt att behålla sin placering. Ta kontakt med rektor för ditt barns förskola. Rektor fattar beslut utifrån barnets situation.

Om vårdnadshavare inte har betalat avgiften, har utbildningsförvaltningen rätt att säga upp barnet från sin plats. Ett barn har dock alltid rätt till avgiftsfri allmän förskola i åldrarna 3 till 5 år.

Om du har frågor om placering och förskoleverksamhet ska du kontakta rektorn på ditt barns förskola. Se också fullständiga riktlinjen som finns under rubriken Relaterade dokument.

Förskolorna är vanligtvis öppna måndag till fredag mellan klockan 06.00 och klockan 18.30 beroende på efterfrågan och behov. På en förskola med flera avdelningar samordnas öppning och stängning.

Björkens förskola har öppet under kvällstid mellan klockan 18.00-22.00 och helger mellan klockan 06.30–22.00 alla årets dagar. Ingen förskola i kommunen har öppet nattetid.

Stängt på varje förskola fyra dagar per år

Verksamheten har rätt att hålla stängt fyra dagar per år med anledning av planering och utbildning för personal. Besked om stängning av verksamheten ska lämnas till vårdnadshavaren minst två månader före aktuell dag. Om vårdnadshavare behöver förskola för sitt barn under dessa dagar kan barnet placeras på en annan förskola.

Förskoleverksamhet under sommar, jul och nyår

Under semesterperioden juni-augusti och vid jul- och nyårshelgerna samordnas förskoleverksamheten till färre enheter. Barnet kan därför tillfälligt få vistas på annan förskola eller pedagogisk omsorg än den ordinarie.

Starta skola, förskola eller pedagogisk omsorg

Är du intresserad av att starta en privat förskola, pedagogisk omsorg eller skola? På vår företagswebb foretag.vaxjo.se finns information om vilka steg du behöver gå igenom för att komma igång.

Starta skola/förskola/pedagogisk omsorg - foretag.vaxjo.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 25 maj 2023