Transportplan 2025

Transportplanen beskriver hur kommunen ska arbeta med transporter och resande för att uppfylla de mål som finns i kommunens hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030.

Transport bidrar med över 90 procent till kommunens totala koldioxidutsläpp. Växjö kommun har ambitioner om att växa och kommunens transportsystem behöver hantera utveckling med en växande befolkning, ny teknik och förändrade vanor.

Transportplanen är ett plandokument vid all planering, utformning och drift som påverkar transporter i kommunkoncernen. Planen beskriver hur Växjö kommun ska arbeta för att skapa ett trafiksäkert, hållbart och effektivt transportsystem. Detta bidrar till ett attraktivt och fossilfritt samhälle med minskat bilberoende där majoriteten av resor sker med hållbara transporter. Denna plan gäller fram till 2025.

En medborgarundersökning om trygghet och säkerhet gjordes för olika trafikmiljöer i kommunen som ligger till grund för den nu reviderade transportplanen. Dessutom har det genomförts en undersökning om trafiksäkerhet.

Transportplanen hittar du under rubriken Relaterade dokument.

Vad är en transportplan?

Transportplanen beskriver hur Växjö kommun ska arbeta för att skapa ett trafiksäkert, hållbart och effektivt transportsystem och nå kommunens transportrelaterade mål. Transportplanen består av utvecklings- och insatsområden som ska genomföras med syfte att nå kommunens mål enligt kommunens översiktsplan och hållbarhetsprogram.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022