Estetiska programmet Bild och formgivning designprofil

Om du väljer Bild och formgivning med designprofil förbereds du för fortsatta studier på universitetet och högskola, samtidigt som du utvecklar din kreativitet och ditt intresse för design.

estetiska

Här lär du dig om formgivning samtidigt som du förbereder dig för högskolan

En utbildning för dig som vill utveckla din kreativa förmåga. Du lär dig att tänka kring design och formgivning. Du får också lära dig att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt. 

Inriktning

Bild och formgivning med designprofil

Här får du jobba med designprocessen som utgångspunkt. Formge en produkt, en inredningsdetalj eller ett helt rum. Du får möta gästföreläsare och göra studiebesök, vilket ger inspiration till nya idéer och eget skapande. Du träffar människor från branschen och är med och studerar hur de exponerar sina produkter från skiss till färdiga utställningar.

Under utbildningen får du kunskap om såväl gammal tradition som framtidens design, allt från glaskonst till graffitikonst. Du lär dig visa upp dina produkter på ett intresseväckande sätt. Ibland jobbar du i ämnesövergripande projekt där det praktiska och teoretiska lärandet samverkar. Du läser samtidigt högskoleförberedande kurser som ger dig en bred behörighet för fortsatta studier.

Idrottsprofil

Vill du kombinera dina studier med din idrott är vår idrottsprofil med idrotterna bandy, fotboll, handboll, innebandy eller ishockey något för dig. Utövar du någon annan idrott finns en möjlighet att kombinera denmed dina studier inom vår LIU specialprofil. Du får två schemalagda lektioner ledda av kompetenta och engagerade instruktörer. Idrottsprofilen ingår som kurser i ditt individuella val under årskurs 1 och 2.

Efter programmet

Programmet förbereder dig för att söka till högre utbildningar inom humanistiska, konstnärliga och samhällsvetenskapliga områden. Vill du vidareutbilda dig eller arbeta med arkitektur, design, formgivning och inredningsdesign ger programmet dig en mycket bra grund att stå på. 

Du kan även kombinera detta program med Nationellt godkänd idrottsutbildning i handboll och simning (NIU) samt NIU/RIG i friidrott.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020