Försäljnings- och serviceprogrammet är certifierat av Handelsrådet

Kungsmadskolans Försäljnings- och serviceprogram certifierades av Handelsrådet i början av maj.

För att en skola ska bli certifierad krävs att de beskriver hur skolan samverkar med arbetsgivare och hur utbildningen är upplagd för att eleverna ska förvärva de branschkompetenser som behövs på arbetsmarknaden. Certifieringen är giltig i tre år.

Senast uppdaterad: 13 maj 2024