Studenten

Studentutspring för Kungsmadskolans avgångselever 2024

Utspringstider 11 juni 2024

Klockan 11.00


Program

Klass

Anpassade gymnasieskolan

AH20, FA20, FG20, HR20, IA20

Fordons- och transportprogrammet

FTK21, FTL21,FTP21

Handels- och administrationsprogrammet

HA21A, HA21B, HA21L

Hantverksprogrammet

HVF21, HVS21Klockan 12.30


Program

Klass

Bygg- och anläggningsprogrammet

BA21A, BA21B, BA21C, BA21D, BA21E,

Industritekniska programmet

IN21

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

RL21, RL21L, RLB21

 

Klockan 14.00


Program

Klass

Ekonomiprogrammet

EKO21

Hotell- och turismprogrammet

HT21

Samhällsvetenskapsprogrammet

SAI21, SAL21, SAB21

Studenten Kungsmadskolan

Kontakter

Senast uppdaterad: 19 januari 2024