Närvaro och frånvaro

Gymnasiet är en frivillig skolform, men du som studerande på gymnasiet har närvaroplikt för att kunna få studiemedel från CSN.

Anmäla frånvaro

Vid sjukdom, planerade läkar- och tandläkarbesök och liknande anmäler du som vårdnadshavare eller myndig elev själv frånvaro via appen Skola24 eller via Skola24:s e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du loggar in i systemet med Mobilt BankID.

För dig som saknar Mobilt BankID finns möjlighet att ringa till skolans reception för att anmäla frånvaro.

Blir du sjuk under skoldagen ska du anmäla även detta i appen eller via e-tjänsten.

Guide - så gör du för att frånvaroanmäla Länk till annan webbplats.

Alternativ skolverksamhet

När du representerar skolan i tävlingar eller till viss del deltar i elevfackliga aktiviteter, är det en del av skolverksamheten vilket räknas som giltig frånvaro. Prata med din mentor för att få frånvaron registrerad på rätt sätt.

Ogiltig frånvaro

Förutom sjukdom och ledighet som du har fått godkänt för är all annan frånvaro ogiltig. Vi kontaktar vårdnadshavare och informerar elevhälsan om du har en hög frånvaro. Är du borta mycket från skolan har du ingen möjlighet att ta del av lektionerna och riskerar därmed inte få något betyg.

Vid ogiltig frånvaro riskerar du även att mista ditt studiebidrag.

Frånvaro påverkar studiebidraget

Ditt studiebidrag får du för heltidsstudier. Frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro eller på förhand godkänd ledighet klassas som ogiltig frånvaro.

Vid upprepad ogiltig frånvaro meddelas Centrala studiestödsnämnden, CSN, och ditt studiebidrag riskerar att dras in. I värsta fall kan det påverka hela familjens ekonomi; flerbarnstillägg, bostadsbidrag och andra bidrag kan minskas eller dras in helt.

Frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro eller på förhand godkänd ledighet (av mentor eller av skolledning) klassas som skolk. Vid upprepat skolk blir man som elev varnad av skolan, varningen utfärdas endast en gång och gäller därefter för hela skoltiden. Om eleven trots varning återigen uteblir från undervisning av ogiltiga skäl meddelas Centrala studiestödsnämnden, CSN, varefter studiebidraget kan komma att dras in.

Kontakter

Senast uppdaterad: 27 juni 2024