Individuellt val

Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar i gymnasieskolan. Det syftar till att varje elev skall kunna välja kurser efter eget intresse.

Du kan genom det individuella valet bredda din utbildning eller fördjupa dig inom något intresse.

I kursutbudet för det individuella valet 2023/2024 finns urvalet av kurser som du kan välja mellan. Vilka kurser som verkligen kommer att starta beror om det är tillräckligt många elever som sökt kursen, om lokaler och utrustning finns tillgängliga och om det finns tillräckligt antal lärare/behöriga lärare i ämnet. 

Kurser som läses i det individuella valet betygssätts som all annan undervisning.

Det individuella valet i Växjö samordnas mellan de kommunala gymnasieskolorna. Vissa kurser anordnas på flera skolor, andra bara på en. Du måste vara beredd att gå till en annan skola för ditt individuella val.

Skolorna kommer att planera sin verksamhet med ledning av de val som eleverna gör. Byte av individuellt valda kurser kan därför inte ske under läsåret.

Observera!

 • Du kan inte som individuellt val välja någon kurs som ingår obligatoriskt i din utbildning.
 • Om du avbryter en individuellt vald kurs riskerar du att inte få fullt studieprogram. Som avbrott räknas frånvaro med ogiltig orsak under de tre första lektionstillfällena.

Hur gör jag?

 • Den 16 januari 2023 öppnar vi upp för valen.
 • Logga in på SAITS för elev och klicka på ”Val”
 • Kontrollera gärna din studieplan innan du väljer för att se så du inte redan har kursen eller att du uppfyller kunskapskraven som krävs för vissa kurser i det Individuella valet.
 • Gör dina val och klicka ”Nästa”
 • Rangordna dina val med hjälp av pilarna och klicka på ”Nästa”
 • Kontrollera att allt ser rätt ut och ”Spara”
 • Du kan när som helst gå in och ändra dessa tom den 15 februari 2023.

Har du frågor om dina val kontakta din SYV så får du hjälp.

Relaterade dokument

Kontakter

 • Katedralskolan

  Reception

  0470-417 38

  katedralskolan@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Samuel Ödmanns väg 1, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Katedralskolan

  Samuel Ödmanns väg 1

  352 39 Växjö

Senast uppdaterad: 13 september 2023